E ISSN 1512-3391

 

International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations

"QUALITDE 2019"

December 7 - 9, 2019, Tbilisi, Georgia

 


       
  Program    
       
  Abstracts    
       
  Program Committee:   Participants:
  I. Kiguradze Chairman (Georgia)     M. Ambroladze, G. Berikelashvili I. Kiguradze
  R. P. Agarwal (USA)   B. Anjafaridze, M. Ashordia T. Kiguradze, R. Alhuzally
  R. Hakl (Czech Republic)   M. Ashordia Z. Kiguradze
  N. A. Izobov (Belarus)   I. V. Astashova, A. V. Filinovskiy, D. A. Lashin T. Korchemkina
  S. Kharibegashvili (Georgia)   O. Atlasiuk, V. Mikhailets A. Lipnitskii
  T. Kiguradze (USA)   E. A. Barabanov, V. V. Bykov A. Lomtatidze, J. Šremr
  T. Kusano (Japan)   M. O. Bilozerova, G. A. Gerzhanovskaya J. López-Gómez, P. Omari
  M. O. Perestyuk (Ukraine)   E. Bravyi E. K. Makarov
  A. Ponosov (Norway)   O. O. Chepok V. P. Maksimov
  M. Tvrdý (Czech Republic)   S. Chuiko, Y. Kalinichenko, N. Popov M. Manjikashvili, S. Mukhigulashvili
      A. K. Demenchuk N. Partsvania
  Organizing Committee:   M. Dolník, Alexander Lomtatidze M. Perestyuk, O. Kapustyan, F. Asrorov, V. Sobchuk
  N. Partsvania Chairman   Z. Došlá, P. Liška, M. Marini I. Rachůnková, L. Rachůnek
  M. Ashordia   A. V. Drozhzhyna V. V. Rogachev
  G. Berikelashvili   Ph. Dvalishvili, M. Iordanishvili A. Rontó, M. Rontó, I. Varga
  M. Japoshvili (Secretary)   V. M. Evtukhov, N. V. Sharay I. N. Sergeev
  M. Kvinikadze   S. Ezhak, M. Telnova N. V. Sharay, V. N. Shinkarenko
  Z. Sokhadze   J. Godoy, R. Hakl, X. Yu S. A. Shchogolev
      A. A. Grin, S. V. Rudevich M. Shlyepakova
      N. A. Izobov, A. V. Il'in S. Stanĕk
      T. Jangveladze O. Stanzhytskyi, V. Mogyluova, T. Shovkoplyas
        O. Jokhadze, S. Kharibegashvili T. Tadumadze, A. Nachaoui, T. Shavadze
        R. I. Kadiev, A. Ponosov T. Tanigawa
        S. Kharibegashvili A. N. Vetokhin