E ISSN 1512-3391

9.05.1916 - 6.09.1994
 

International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations

"QUALITDE 2016"

Dedicated to the 100th birthday anniversary of Professor A. Bitsadze

December 24 - 26, 2016, Tbilisi, Georgia


       
  Program    
       
  Abstracts    
       
  Program Committee:   Participants:
  I. Kiguradze Chairman (Georgia)     G. Agranovich, E. Litsyn, A. Slavova M. V. Karpuk
  R. P. Agarwal (USA)   B. Ahmad, R. P. Agarwal, S. K. Ntouyas N. Kekelia
  R. Hakl (Czech Republic)   M. Ashordia S. Kharibegashvili
  N. A. Izobov (Belarus)   M. Ashordia, N. Kharshiladze I. Kiguradze
  S. Kharibegashvili (Georgia)   F. Asrorov T. Kiguradze, N. Al-Jaber
  T. Kiguradze (USA)   I. Astashova T. Kiguradze, R. Ben-Rabha
  T. Kusano (Japan)   E. A. Barabanov, A. V. Konyukh Z. Kiguradze
  M. O. Perestyuk (Ukraine)   E. A. Barabanov, A. S. Vaidzelevich K. S. Korepanova
  A. Ponosov (Norway)   E. B. Bekriaeva V. Krakhotko, G. Razmyslovich
    N. Kh. Rozov (Russia)   M. S. Belokursky, A. K. Demenchuk L. I. Kusik
  M. Tvrdý (Czech Republic)   G. Berikelashvili A. Lomtatidze, J. Šremr
      M. O. Bilozerova E. K. Makarov
  Organizing Committee:   E. Bravyi V. P. Maksimov
  N. Partsvania Chairman   V. Bykov V. V. Mogylova, O. E. Lavrova
  M. Ashordia   O. O. Chepok Z. Opluštil
  G. Berikelashvili   C. Corsato, C. De Coster, F. Obersnel, P. Omari, A. Soranzo N. Partsvania
  M. Japoshvili (Secretary)   P. Drábek M. Perestyuk, O. Kapustyan, I. Romaniuk
  M. Kvinikadze   K. Dulina, T. Korchemkina A. S. Platonov, S. G. Krasovskii
  Z. Sokhadze   V. M. Evtukhov, A. A. Stekhun I. Rachůnkova
      S. Ezhak and M. Telnova V. V. Rogachev
      P. Feketa, Yu. Perestyuk A. Rontó, M. Rontó, J. Varha
      G. A. Gerzhanovskaya I. N. Sergeev
        R. Hakl, J. Vacková N. V. Sharay, V. N. Shinkarenko
        A. O. Ivashkevych, T. V. Kovalchuk T. Shavadze
        N. A. Izobov S. A. Shchogolev, V. V. Jashitova
        T. Jangveladze S. Staněk
        J. Jaroš, T. Kusano, T. Tanigawa A. N. Stanzhytskyi, A. O. Tsukanova
        O. Jokhadze, S. Kharibegashvili T. Tadumadze
        R. I. Kadiev, A. Ponosov S. Zabolotskiy