თსუ ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარი

 


 

 

17 აპრილი, 2013 წ.  

ავთანდილ შურღაია და ვახტანგ გოგოხია

ველი კვანტური ეორიის ძირითადი მდგომარეობის ტოპოლოგიური და დინამიური სტრუქტურა

(მომხსენებელი ავთანდილ შურღაია)

 

10 აპრილი, 2013 წ.

დიმიტრი ჩიხლაძე (კოიმბრას უნივერსიტეტი, პორტუგალია)

განზოგადებული ალგებრები მაღალი განზომილებიანი კატეგორიების კონტექსტში

 

27 დეკემბერი, 2012 წ.

ირაკლი პაჭკორია

მდგრადობა ექვივარიანტულ სტაბილურ ჰომოტოპიის თეორიაში

 

26 დეკემბერი, 2012 წ.  

ლექსანდრე ხარაზიშვილი

2012 წლის აბელის პრემიის ლაურეატის ე. სემერედის ზოგიერთი მათემატიკური შედეგის შესახებ

 

15 ივნისი, 2012 წ.

თეიმურაზ ფირაშვილი, მამუკა ჯიბლაძე

კოჰომოლოგია კოეფიციენტებით სტეკებში

 

25 მაისი, 2012 წ.

ლაშა ეფრემიძე

მატრიც-ფუნქციების სპექტრალური ფაქტორიზაციის შესახებ

 

29 თებერვალი, 2012 წ.  

ლექსანდრე ხარაზიშვილი

ამორჩევის აქსიომა და წერტილოვანი სიმრავლეები